Skip to content

شهروندی کانادا

شرایط لازم برای شهروندی در کانادا

  • متقاضی باید کارت اقامت کانادا را داشته باشد
  • متقاضی باید از 5 سال گذشته 3 سال در کانادا زندگی کرده باشد
  • متقاضی باید برگه‌های مالیات را پر کرده باشد
  • متقاضی باید در آزمونِ شهروندی قبول شود
  • متقاضی باید مهارت‌های زبان خود را ارائه کند

متقاضی اقامت دائم باید در طول 5 سال قبل از تاریخی که درخواست خود را ارسال کرده، حداقل 1095 روز (3 سال) حضور فیزیکی داشته باشد

توانایی های زبان:

کانادا دو زبان رسمی دارد: انگلیسی و فرانسه. اگرمتقاضی در روزی که پرونده خود را ارسال می نماید 18 تا 54 سال دارد ، باید ثابت کند که می تواند در یک سطح 4 CLB به یکی از این زبان ها صحبت کند.

اگر متقاضی در کانادا در یک موسسه تحصیل کرده باشد، می تواند به عنوان مدرکِ اثبات زبان ارائه دهد، در غیر این صورت دوره‌های کلاس زبان درسطح 4 برای مهاجرین تازه وارد را ارائه نماید

سوالات امتحان شهروندی مربوط به تاریخ، جغرافیا، دولت و قوانین کانادا می باشد

مدت آزمون ۳۰ دقیقه، تعداد سوالات ۲۰ سوال و متقاضی می تواند تا ۵ سوال غلط داشته باشد