Skip to content

روش پناهندگی

برای آمدن به عنوان پناهنده به کانادا ، باید پرونده شما به آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) ، ارجاع داده شده یا یک گروه حمایت مالی خصوصی می توانند شما را معرفی کنند. 

برای ارجاع باید در یکی از این دو گروه پناهنده قرار بگیرید.

1) گروه پناهندگان خارج از کشور

اگر شما در این گروه باشید:

 • خارج از کشور خود هستید ،
 • نمی توانید به دلیل ترس از آزار و اذیت به دلایل زیر، به آنجا برگردید
 • نژاد
 • تغییردین
 • نظر سیاسی
 • ملیت ، یا
 • عضویت در یک گروه اجتماعی خاص. مثلا: جنسیت ، گرایش جنسی و غیره

پناهندگان می توانند توسط:

 • دولت کانادا (پناهندگان با کمک دولت) ،
 • گروهی از افراد یا سازمانی (پناهندگان تحت حمایت خصوصی) ، یا
 • ترکیبی از هر دو 

2) گروه کشور‌های تحتِ پناهنده:

پناهندگانی که در این گروه قرار می گیرند :

 • در خارج از کشور خود ، یا کشوری که به طور معمول در آن زندگی می کنند ، هستند و
 • به طور جدی تحت تأثیر جنگ داخلی یا درگیری مسلحانه قرار گرفته اند ، یا
 • از حقوق اساسی بشر به طور مداوم محروم شده اند.

این گروه از پناهندگان را می توان بصورت خصوصی حمایت کرد. اگر بودجه لازم برای تأمین هزینه زندگی خود و خانواده خود را پس از ورود به کانادا داشته باشند ، می توانند در این گروه باشند. برای ارجاع همچنان به UNHCR ، یا یک گروه حمایت مالی خصوصی نیاز خواهند داشت.

اگر در شرایط بالا هستید و نیاز به کمک برای درخواست پناهندگی خود دارید با ما تماس حاصل فرمائید