Skip to content

اقامت از طریق خرید بیزینس

در این روش متقاضی می تواند از طریق خریدِ یک بیزینسِ کانادأیی ، ابتدا ویزای کار را دریافت کرده و پس از بدو ورود و مدیریتِ روزانه به مدت یک سال روی بیزینس و داشتنِ حد اقل یک نفر کارمند ، موفق به اخذ اقامت دائم کانادا شود

شرایط مورد نیاز

– تمکن مالی کافی برای خرید یک بیزینس و پرداخت حداقل یک سال حقوق کارمندان

– خرید حداقل ۵۱ درصد سهام یک بیزینس کانادأیی

 

این برنامه شامل دو مرحله است

۱– مرحله اول خرید بیزینس و دیافت ویزای کار به کانادا

۲– مرحله دوم اخذ اقامتِ دائم کانادا یک سال پس ازورود به کانادا و مدیریت بیزینس

مرحله اول:

در این مرحله متقاضی می بایست ۵۱ درصد یک بیزینس در کانادا را خریداری کند و قرارداد خرید را امضا کند. معمولاً قسمت کمی از هزینه بیزینس به صاحب بیزینس پرداخت می شود و پرداختِ ما باقی منوط به دریافت ویزای کار می شود. سپس برای متقاضی گواهیLMIA  (ارزیابی تاثیرت با بازار کار کانادا) اخذ می گردد. در این روش متقاضی از درج تبلیغات پیشنهاد کاری در وب سایت و روزنامه‌های کانادا معاف می باشد . یک طرح تجاری کامل هم باید ارائه شود به شکلی که متقاضی نشان دهد چگونه حضورِ او در بیزینس به ارتقا و رشد اقتصاد کانادا و ایجاد کار کمک می نماید

پس از اخذ  برای ویزای کار کانادا اقدام می شود. به همسر متقاضی ویزای کار اپن تعلق می‌گیرد و به فرزندان زیرِ ۲۲ سال ویزای تحصیلی و آموزش رایگان در مدرسه داده می شود

مرحله دوم

متقاضی پس از اخذ ویزای کار، می بایست وارد کانادا شده و مبلغ باقی مانده خرید سهام بیزینس را پرداخت نماید و سپس به مدت یک سال فعالیتِ مستمر در بیزینس داشته باشد به عنوانِ یکی از مدیران بیزینس. پس از یک سال فعالیت مدیریت در بیزینس و دریافت مدرک زبان ایلتس جنرال ۶ در هر مهارت ، متقاضی می تواند جهت کسبِ اقامت دائم کانادا از طریق روش   Canadian Experience Class   اقدام نماید